Gå til hovedinnhold

RNNS - Spørreskjemaundersøkelsen 2003

Som en del av prosjektet "Risikonivået på norsk sokkel. Fase 4 - 2003" ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse som omfattet alle som reiste offshore i perioden 8.12.2003 til 18.1.2004. Utvalgte resultater fra denne undersøkelsen er nå publisert på vårt nettsted. Svarene er fordelt etter arbeidsområde, ansettelse, tillitsverv, lederansvar og innretningstype.


Tilsvarende spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført for to år siden, som en del av Fase 2 - 2001-rapporten.

Sammendrag av svarene fra spørreskjemaundersøkelsen er også behandlet og kommentert i sammendrags- og hovedrapporten.

Utvalgte resultater fra undersøkelsen:

Frekvenstabeller fordelt