Gå til hovedinnhold

RNNP - spørreskjemaundersøkelsen 2007

Som en del av prosjektet "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2007 er det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg ansatte i norsk offshoreindustri og på landanlegg rundt årsskiftet 2007/2008.


På et overordnet nivå er målet med spørreskjemaundersøkelsen å måle ansattes opplevelse av HMS-tilstanden i norsk offshoreindustri og på landanlegg.

Dette er fjerde gang data samles inn ved hjelp av dette spørreskjemaet, men det er første gang at ansatte på landanlegg, som Petroleumstilsynet har myndighetsansvar, er inkludert i undersøkelsen.

Utvalgte resultater fra undersøkelsen (alle vedlegg i pdf):

Offshore:

Frekvenstabeller fordelt

Landanlegg:

Frekvenstabeller fordelt

Sammendrag av svarene fra spørreskjemaundersøkelsen er også behandlet og kommentert i sammendrags- og hovedrapporten for norsk sokkel og rapporten som omhandler landanleggene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Øyvind Lauridsen, sjefingeniør
E-post: Oyvind.Lauridsen@ptil.no