Gå til hovedinnhold

RNNP 2012 presenteres 25. april

Årets Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) presenteres torsdag 25. april kl 11.30 hos Ptil. Rapporten publiseres på våre nettsider samme dag.


Tid: 25. april kl. 11.30 - 13.00

Sted: Ptils lokaler, se kart

Program

Web-tv: Arrangementet overføres direkte på våre nettsider.

Åpent for alle interesserte, inkludert mediene.

Aktivitetene i regi av RNNP tar sikte på å måle og forbedre HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land. Resultatene presenteres i årlige rapporter, og årets er den trettende i rekken.

RNNP-kartleggingen har en viktig posisjon i næringen ved at den bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

RNNP omfatter også utvikling i risiko for akutte utslipp på norsk sokkel. Denne delen av RNNP publiseres normalt i 2. halvår.

Partene i næringen er spesielt invitert, men arrangementet er også åpent for andre interesserte, inkludert mediene.

Web-tv: Arrangementet overføres direkte på våre nettsider.

Program