Gå til hovedinnhold

RNNP 2012 – engelsk sammendragsrapport

Den engelske sammendragsrapporten av årets RNNP er nå publisert.


Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2012 viser god utvikling på mange områder, men gir også grunn til uro. Bedre styring av storulykkerisiko og bedre barrierestyring er oppgaver petroleumsnæringen nå må ta tak i.
 

Les mer: RNNP 2012: Næringen må ta grep


Last ned sammendragsrapporten (engelsk)

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064