Gå til hovedinnhold

RNNP 2011 presenteres 25. april

Årets Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) presenteres onsdag 25. april kl 12 i Måltidets Hus. Rapporten publiseres på våre nettsider samme dag.


Tid: Onsdag 25. april kl. 12.00
Sted: Måltidets Hus

Presentasjonen er åpen for alle.

Se presentasjonen på nett-tv fra klokken 12.

Aktivitetene i regi av RNNP tar sikte på å måle og forbedre HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land. Resultatene presenteres i årlige rapporter, og årets er den tolvte i rekken.

RNNP-kartleggingen har en viktig posisjon i næringen ved at den bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

Som en del av RNNP 2011 er det også gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg ansatte i norsk petroleumsvirksomhet offshore og på landanlegg.

RNNP omfatter også utvikling i risiko for akutte utslipp på norsk sokkel. Denne delen av RNNP publiseres normalt i 2. halvår.

Partene i næringen er spesielt invitert, men arrangementet er også åpent for andre interesserte, inkludert mediene.