Gå til hovedinnhold

Risikovurdering gir gevinst - ny brosjyre

Mange virksomheter bør bli bedre på å kartlegge og styre risiko. Nå har fem tilsynsetater gått sammen om å rette særlig søkelys på små og mellomstore selskapers grunnleggende kunnskaper om kartlegging og risikovurdering - og utarbeidet brosjyren ”Kontroll med risiko gir gevinst.”


BrosjyreRisikovurdering er næringslivets og myndighetenes viktigste verktøy for å unngå eller begrense uhell og miljøskadelige utslipp. Brosjyren er utarbeidet for å gi grunnleggende informasjon om risiko, risikovurdering og eksempler på risikovurdering.

HMS-etatenes risikoprosjekt består av et to års samarbeid mellom Petroleumstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Arbeidstilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), og Statens forurensingstilsyn (SFT). Prosjektet er del av en større europeisk satsing på risiko, som ble startet og er ledet av det europeiske arbeidsmiljøinstituttet i Bilbao. 

Ved å samarbeide, håper tilsynsmyndighetene at denne satsningen skal gi varige resultater og gevinst for bransjene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Torleif Husebø
E-post: torleif.husebo@ptil.no