Gå til hovedinnhold

Risikoutviklingen på norsk sokkel - innsamling av erfaringsdata for flyttbare innretninger

Petroleumstilsynet (Ptil) har fått som oppgave fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å måle risikoutviklingen på norsk sokkel også for 2007. Vi har sendt et likelydende brev til eierne av flyttbare innretninger og bedt om oversendelse av relevante erfaringsdata.


For å kunne måle risikoutviklingen ønsker vi å samle inn erfaringsdata for konstruksjoner og maritime forhold for flyttbare innretninger, blant annet data om hendelser og barrierer på innretningene.

Lenke til likelydende brev (pdf)

Risikonivårapporten for år 2006, som dekker perioden 1996-2006, er publisert på våre hjemmesider (lenke).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret, pressekontakt
Telefon: 41683546
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no