Gå til hovedinnhold

Risikonivåprosjektet: Utfordrer til satsing på brønnintegritet og forankring

Pressemelding: Petroleumstilsynet ber OLF og Rederiforbundet om å rette særlig innsats mot å redusere risikonivået innen brønnintegritet og forankring. Målet er å forbedre HMS-nivået tilsvarende effekten av hydrokarbonlekkasjeprosjektet - som industrien etablerte i 2003. Utfordringen ble gitt i forbindelse med at Ptil presenterte resultater fra Risikonivåprosjektet 2006. Samtidig med pressekonferansen i anledning RNNS-rapporten presenterte vi faktadelen av vår årsberetning, med viktige resultater av vår virksomhet, og 2006-rapporten fra dykkerdatabasen DSYS.


 

Risikonivåprosjektet 2006
Resultater fra Risikonivåprosjektet 2006 konkluderer blant annet med at antallet hendelser relatert til storulykkesrisiko viser nedgang eller stabilt nivå i 2006. Likevel er totalindikatoren for storulykke og tap av menneskeliv uendret sammenlignet med foregående år.

Les mer om RNNS 2006:

Petroleumstilsynets årsberetning 2006 - faktadelen
Faktadelen omtaler viktige resultater av vår virksomhet i 2006. Videre inneholder beretningen kortfattet informasjon om personskader, arbeidsbetinget sykdom, lekkasjer, branner samt skader på strukturer og rørledninger. Det finnes også en kort omtale av etatens organisatoriske forhold.

Dykkerdatabasen DSYS 2006
I 2006 var det en femdobling av antall timer metningsdykking* i forhold til i 2005. Det ble rapportert en personskade og seks tilløp til faresituasjoner ved metningsdykking i løpet av året. Det viser Petroleumstilsynets rapport fra dykkerdatabasen DSYS.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064