Gå til hovedinnhold

Revisjon av regnskap og budsjettdisponering

Riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Petroleumstilsynet 2015, samt Riksrevisjonens beretning er nå publisert.


Det er et krav om at statlige virksomheter skal publisere revisjonsberetningen fra Riksrevisjonen som et tillegg til årsregnskapet etter at Riksrevisjonen har overlevert sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 til Stortinget.