Gå til hovedinnhold

Revisjon av IADCs "North West European HSE Case Guidelines"

Vi viser til vår nyhetsmelding 19. mai i år om revidert utgave av IADCs "North West European HSE Case Guidelines". IADC har gjort oss oppmerksom på at arbeidet med revisjonen fremdeles pågår og at ny utgave planlegges ferdigstilt 30. juni.


I veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) vises det til IADC's "North West European HSE Case Guidelines" som anerkjent norm for kvalifikasjon og dokumentasjon av flyttbar boreinnretning i forbindelse med søknad om SUT.

IADC har opplyst at retningslinjene vil bli revidert blant annet for å reflektere dannelsen av det nye Petroleumstilsynet og at SUT-ordningen nå er obligatorisk.

Ny utgave planlegges ferdigstilt 30. juni.

Lenker: