Gå til hovedinnhold

Regelverket ingen tvangstrøye

Regelverket skal ikke oppleves som en tvangstrøye for industrien, men gi rom for innovasjon og kreativitet. Det understreket oljedirektør Gunnar Berge (bildet) under Offshore drift og vedlikehold-konferansen i Bergen 23. oktober.


Berge holdt foredraget under tittelen "Gir dagens regelverk de rette rammebetingelser for verdiskapende drift og vedlikehold?"

- Slik jeg ser det, er svaret her et klart "ja". Jeg håper virkelig at dette også er industriens syn, sa oljedirektøren innledningsvis.

Han viste til at ved gjennomgang av ulykker og uønskede hendelser offshore, har OD konkludert med at dette ikke skyldes mangel på krav i regelverket, men svikt i etterlevelse av kravene

- Det er på denne bakgrunn vi identifiserte et behov for å omforme regelverket på en slik måte at det fremsto som et bedre og mer hensiktsmessig verktøy for næringen.

Berge understreket at regelverket også skal fungere som en støttespiller for selskapenes videre satsing.

- Ordet "støttespiller" passer bra med vårt mål om at regelverket skal være formet slik at det er lett å foholde seg til, i den forstand at myndighetenes krav og forventninger er entydige og klare, sa Berge. Han understreket ODs målsetning om at satsing på HMS også kan lønne seg.

Blant annet vil selskaper gjennom en grundig og seriøs HMS-tilnærming unngå kostnader knyttet til ulykker og uønskede hendelser, som reperasjoner, produksjonsstans, eventuelt økt forsikringspremie, tapte rateinntekter, tap av intellektuell kapital og lignende.

- I tillegg til å redusere kostnader, kan satsing på HMS også være direkte inntektsskapende gjennom å bidra til økt regularitet, robusthet mot uønskde hendelser, større fleksibilietet, økt effektivitet og ved å gjøre virksomheten mindre sårbar, sa Berge.