Gå til hovedinnhold

Referat Sikkerhetsforums møte nr. 1, 2002

Møtedato: 07.03.02
Møtested: Oljedirektoratet


OFS: Utvikling av verneutstyr – hva gjøres av OD? Statoil gjør positiv innsats. Respekten for loven oven og regelverket forsvinner om det ikke får konsekvenser at ulovliv utstyr brukes.&nbs. Oppfordring til myndighetene om å ta tak.

Hvordan sikrer vi oss status på saker som blir hengende etter? Savner ODs status på isocyanater. Hvordan få til langsiktighet og konstant trykk? (Eks: pusteluft)

Fra debatten:
”Forventninger” til industrien er for svakt når det gjelder f eks sandblåsing (ref meldingedingen). Forbedringer kan oppnås også også gjennom dialog. Virkemirkemidler må brukes av myndighetene. VO har også også rett og plikt til å stanse farlig arbeid.

Konklusjon:
OD etablerer et register over saker som tas opp med oppfølgingspunkter for å sikre oppføoppfølging og utkvittering.

iv. DSO: Riggsituasjonen: I opplag, ut av landet med påfølgende oppsigelser, utrygghet og usikkerhet. Hadde håpet på gode statistatistikker fra OD.

Myndighetene må påvirke industrien.
Kapteinens rolle, ansvar og myndighetighet: Setter stor pris på arbeidet i SfS.

Er oljeindustrien en ”vernet” industri i motsetning til sjøfarten som angripes fra flere hold? På samme skip møtes disse to kulturene – en utfordring.
En holdningsendgsendring på vei inn hmt sikkerhet. Fra debatten:

Utfordringer på den maritime side tas i SfS. Hører også hjemme i KonKraft. Nødvendig med fokus pkus på langtidskontrakter for å sikre at de beste rige riggene får oppdrag. Til krav om prognoser fra OD: Platou har de beste prognosene.

ve=2>v. NR: Den 10 – 11 april vil vi få svar på noen av disse spørsmålene ifm Borekonferansen i Kristiansand. Fokus på sikkerhetskultur, internasjonalisering, markedet mv.

Nytt regelverk og felles forståelse i rederinæringen: Brukt betydelige ressurser pser på dette, viktig med samtidighet på prosess, kommunikasjon og informasjon.

Samarbemarbeidet med OLF har utviklet seg pseg positivt. Etablert flere samarbeidsgrupper for læreplaner, internasjonalisering/gjensidig aksg aksept av opplæring. OD gjør en viktig jobb ift HSE-casE-case.

SUT går veldig bra, stor tro på dette i næringen, investering for framtiden.

vi. TBL: Info om organisasjonen.
HMS-råd, representanter for HMS-lederne i de største bedriftene mene med fokus på ulike tema i HMS-meldingen.

Fra debatten:
Hva gjør TBL ift regelverkskunnskap? Har ikke gjortgjort noe selv, men oppfordret til deltakelse i RVK-sammenheng.

vii. OLF: RVK: 3000 deltakere så langt, 1000 på bedriftsintesinterne opplegg, 2000 på de åpne. Lese- og skrivevansker: Eksperter inn, seminar gjennomført, skal arrangere pilokurs med 20-40 deltakere.

Kritisk problemstilling ettersom virksomheten blir mer nettbasert. Viktig med åpenhet, se hjemmesidene tile til Norske Shell og Statoil.

7. Eventuelt
a. Møtested: Ett av de årlige møtene i S-forum legges utenfor OD hvor vi prøver å få til kombinert møte og informasjon/bedriftsbesøk mv. Alle oppfordres til å komme med respons innen 14 dager.

b. Neste møte: Ekstraordinært møte ifm presentasjon av ODs risikoprosjekt den 18.04.02 med påfølgende pressemelding. Ingen agen andre saker.

Neste ordinære møte blir 5. juni.