Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 4/04

Sikkerhetsforum avholdt fjorårets siste møte hos Petroleumstilsynet 9. desember. Blant sakene som ble diskutert var RNNS og utvikling i antall gasslekkasjer, varmt arbeid, ny HMS-melding, områdeberedskap, sikkerhetsstyring og fokus i industrien, nytt nettsted i regi av ICRARD og en status for HMS-forskningen. I tillegg ble utvalgte alvorlige hendelser siste tre måneder gjennomgått.


G-programmet fått til 30-40 mill av prosjektfianserieringer som er relevant for HMS-forskningen.

HMS-kultur - og forskningen. Et område hvor en har fått til dette med relevans for myndighetsutøvelsen.

Nøytrale (delvis) arenaer for debatt diskusjon og samarbeid - er viktig.

BORA - barrieretenking (høgskolen i Svg) - stort prosjekt med finansiering på 700 000 fra HSE. Skal gjøre risikovurderinger tilgjengelig.

Kulturforskjeller - ref sørøstAsia/norsk sokkel. Vi er opptatt av å skille hva som er kulturstudie og hva som er statistikkstudie.

Organofosfater - Statoil/NTNU - fornuftige, men ikke oppsiktsvekkende resultater

Aldring - her er Statoil inne - alder nødvendigvis ikke et handikapp

Risikokommunikasjon - Hydro/Statoil inne - et potensielt tema for å dra nytte fra petroleumssektoren til andre arenaer.

Forsknignsrådet framover: Etablert en ny stor satsning for å samle all petroleumsforskingen - Petromaks - den store vinneren i årets statsbudsjett - fikk 80 mill. En fleksibilitet og en styringsfart i programmet - som gir drakraft og en arena for hms-forskningen. En del prosjekter har klare linker mot HMS:

 • e-Drift et sentralt tema for norsk petroleumsindustri hvor myndighetenes ambisjon er at industrien skal være ledende innen HMS. I den grad vi skal være internasjonalt ledende innen deler av eDrift, vil det være interessant å fokusere i grenselandet mellom HMS og eDrift.
 • OED har sagt at miljøsårbare konsekvenser er problemstillinger som må følges opp.
 • Petropolprogrammet - og bedriftenes CSR ansvar. En forlengelse av HMS-problematikken i en organisatorisk sammenheng.
 • IKT sikkerhet og sårbarhet - egen satsning fra næringsdept. Et prosjAllmengjøring av tariffavtaler på land v/Ptil

  Ognedal viste til brev om allmengjøring av tariffavtaler og pekte på at Ptil det som naturlig at en tar utgangspunkt i påse plikten. Hvis vi avdekker feil og mangler, er vår reaksjonsmåte å rapportere til politietitiet. Svært forskjellig fra de virkemidlene vi beni benytter i andre sammenhenger. (Lenke til brev)

  d. RNNS - Beste praksis fra rapportering

  Ognedal viste til et initiativ for å gjennomføre et tiltatiltak i fo i forbindelse med RNNS for å finne beste praksis fra rapportering fra landanlegg.

  Gode tiltak. Møter med fagforeninger om disse forhold og - grunnlaget for et godt samarbeid på dette området, er lagt.

  Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
  Angela Ebbesen,
  sekretær i Sikkerhetsforum