Gå til hovedinnhold

Referat fra Regelverksforums møte 24. juni 2009

Det sentrale temaet på møtet var status og videre fremdrift for regelverksprosjektet, inkl. konsekvenser for landregelverket.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)