Gå til hovedinnhold

Referat fra møtet i Regelverksforum 16. april 2008

Temaer som ble diskutert på møtet var brannsikring på flyttbare innretninger, status for regelverksprosjektet og mandat for Regelverksforum.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.