Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Sikkerhetsforum nr. 2/2007

Hovedsammenslutningene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i petroleumsindustrien til havs og på landanlegg var samlet til årets andre heldagsmøte hos Petroleumstilsynet 22. mars. Blant sakene som ble diskutert var kjemisk helserisiko, arbeidstidsordninger i industrien, oppfølging av risikoutsatte grupper, høring av HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg, arbeidet med langtidshelseoppfølging av nordsjødykkere og en gjennomgang av alvorlige hendelser siden forrige møte i Sikkerhetsforum.


Partenes og myndighetenes oppfølging av Stortingsmelding nr. 12 ("HMS-meldingen") ble grundig gjennomgått og diskutert under møtet.

Sikkerhetsforums årskonferanse 2007 - 20. juni
Sikkerhetsforums årskonferanse avholdes for femte år på rad og en programskisse for denne ble drøftet.

Neste møte i Sikkerhetsforum
Neste møte i Sikkerhetsforum blir den 26.4.07. Møtet vil i sin helhet bli dedikert resultatene fra RNNS-prosjektet og bli etterfulgt av en pressekonferanse.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær Sikkerhetsforum
E-post: Angela.Ebbesen@ptil.no