Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum

Regelverksforum avholdt møte i Petroleumstilsynet 7. november 2007.


Blant sakene som ble diskutert var arbeidstidskapittelet i rammeforskriften, gjennomgang av mandat for Regelverksforum og status for arbeidet med nytt regelverk.