Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum - april 2008

Regelverksforum avholdt møte i Petroleumstilsynet 16.april 2008.


Blant sakene som ble diskutert var brannsikring på flyttbare innretninger og status for regelverksprosjektet.