Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 7. januar 2009

På møtet ble blant annet følgende temaer belyst: Informasjon om Regelverksprosjektet og årlige endringer, presentasjon av prosjektet ”Framtidig regulering” Ptil) og mandat for og bemanning av Regelverksforum


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.