Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 2. juli 2008

Saker som ble tatt opp på møtet var sentrale forutsetninger ved utforming av regelverk og status for regelverksprosjektet.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.