Gå til hovedinnhold

Referat fra det 16. årlige møtet i International Regulators' Forum

Petroleumstilsynet var vertskap da det 16de årlige møtet i International Regulators’ Forum (IRF) ble arrangert i Stavanger 14. – 16. september i år. Referatet fra møtet er nå publisert på IRF sitt nettsted.


IRF er et uformelt, men likevel viktig forum for samarbeid mellom myndigheter som regulerer sikkerheten i offshore olje- og gassindustrien i ulike land og provinser verden over.

På møtet deltok ledere og nøkkelpersonell for sokkelmyndighetene i Australia, Brasil, USA, Canada, Storbritannia, Nederland og Norge.

Under møtet rapporterte medlemslandene om viktige hendelser og begivenheter som har inntruffet innen deres ansvarsområder i løpet av det siste året. I tillegg ble det gjort opp status for flere av prosjektene som medlemmene for tiden samarbeider om, som sikrere kran og løfteoperasjoner, sikring av teknisk integritet og utvikling av felles kriterier for å rapportere hendelser.

Høyaktuelle temaer som utviklingen av de norske evakueringssystemene og -utstyret, trygg transport til og fra installasjonene offshore for de ansatte og om petroleumsindustriens sikkerhetsmessige utfordringer i arktiske strøk ble også debattert. I tillegg ble alvorlige hendelser som har inntruffet i medlemmenes olje- og gassprovinser i løpet av det siste året gjennomgått.

Kontaktperson:
Spesialrådgiver Odd Bjerre Finnestad.
E-post: Odd.Bjerre.Finnestad@ptil.no