Gå til hovedinnhold

Redegjørelse til AAD ang. Byford Dolphin-ulykken

Oljedirektoratet har sendt en redegjørelse til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) om granskingen av dødsulykken på Byford Dolphin 17. april i år.


AAD ba om en slik redegjørelse etter at media på nytt fattet interesse for saken for et par uker siden. Årsaken til den nye interessen for saken var at fagforeningene OFS og Nopef hevdet å ha opplysninger som det ikke var tatt hensyn til i ODs granskningsrapport.

På dette grunnlag krevde fagforeningene ny granskning av ulykken. Dette ble avvist av OD, med bakgrunn i at granskningsgruppen allerede hadde vurdert de såkalt "nye opplysningene" i sin rapport.

ODs svar til AAD