Gå til hovedinnhold

Rapport: Vedlikeholdets plass i barrierestyringen

I denne rapporten diskuterer vi vedlikeholdets plass i barrierestyringen både på prinsipielt grunnlag, trinn for trinn i barrierestyringsprosessen, gjennom konkrete eksempler, samt i forhold til utvalgte sentrale tema.


Rapporten er ment å gi et nyttig bidrag til bevisstgjøring rundt barrierestyring og vedlikeholdets plass i barrierestyringen, samtidig som vi er klar over at det kan være andre måter å betrakte dette på.

Rapporten ble publisert i 2014.