Gå til hovedinnhold

Rapport - sammenlikning av regelverk for flyttbare innretninger

Smedvig ASA har etter et initiativ fra norske og britiske myndigheter utført en sammenlikning av regelverket for flyttbare innretninger i de to landene.


Lenke til rapporten:

Konsernsjef i Smedvig ASA, Kjell E. Jacobsen (bildet), presenterte resultater fra dette arbeidet under Oljedirektoratets HMS-lunsj 29. august. Bakgrunnen for rapporten er et samarbeid mellom myndighetene i Nordsjø-landene for å komme fram til ordninger som kan gjøre det enklere å flytte boreinnretninger over sokkelgrensene.

Som et ledd i arbeidet tok myndighetene i Norge og Storbritannia initiativ til å få utført en sammenlikning av regelverk for flyttbare innretninger i de to landene.

Smedvig ASA påtok seg denne oppgaven, som nå er avsluttet.

Sammenligningen er gjort med utgangspunkt i den frivillige norske ordningen med samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger, og i den britiske ordningen for godkjennelse av innretninger, som kalles Safety Case.