Gå til hovedinnhold

Rapport om «Vurdering av behov for revisjon av helseundersøkelse av yrkesdykkere»

En ny rapport konkluderer med at eksisterende retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere bør revideres.


Prosjektet med å vurdere retningslinjene ble tildelt Norsk senter for dykkemedisin med bakgrunn i at de har den nasjonale behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Petroleumstilsynet og Fylkesmannen i Rogaland. Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og IE har også vært involvert i prosjektet.

Bakgrunn
Gjeldende Retningslinje for helseundersøkelse av yrkesdykkere (IK-2708 N) er fra oktober 2000, og en ønsket å se om ny kunnskap medfører et behov for å revidere disse.

Tema for vurderingen var:

Det ble lagt vekt på en sammenligning av eksisterende krav til helsekontroll av dykkere med de nye retningslinjene for helseundersøkelse av petroleumsarbeidere (Helsedirektoratet: Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, med veileder IS-1879) og med krav til helsekontroll av dykkere i UK (HSE: The Medical Examination and Assessment of Divers, MA1, Updated April 2008), samt med ny kunnskap om helsemessige forhold hos dykkere definert som vitenskapelige artikler publisert etter 1.1.2000.

Konklusjon
Av rapporten fremgår det blant annet at:

Rapporten kan bli et viktig utgangspunkt for Helsedirektoratet i deres arbeid med revisjon av Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere.