Gå til hovedinnhold

Rapport om utvikling i risikonivå i petroleumsvirksomheten oversatt til engelsk

Sammendragsrapporten om utvikling i risikonivå i petroleumsvirksomheten (RNNP) er oversatt til engelsk.


Resultatene fra RNNP for 2007 ble presentert torsdag 23. april. Sammendragsrapporten omhandler kun forholdene på norsk sokkel. Hovedrapport for norsk sokkel og rapporten som omhandler landanleggene foreligger kun på norsk.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064