Gå til hovedinnhold

Rapport om teknologistatus for fleksible slanger

En ny statusrapport oppsummerer tilgjengelig kunnskap om fleksible slanger. Studien er gjennomført etter bruddet i lasteslangen på Statfjord A i desember 2007.


Lastehendelsen på Statfjord A (lenke til artikkel med granskingsrapport) avdekket et behov for å få en samlet oversikt over kunnskap vedrørende fleksible slanger.

Petroleumstilsynet (Ptil) ga derfor selskapet 4Subsea oppdraget med å gjennomføre denne studien hvor materialteknologimiljøer, produsenter, leverandører og brukere har bidratt.

Rapporten omhandler bruksområder, designkriterier, driftserfaringer, driftsutfordringer, degraderingsmekanismer og rapporterte feil og mangler.

Studien skal bidra til at oppdatert kunnskap om fleksible slanger blir gjort tilgjengelig og klargjøre utfordringer som næringen må ta inn over seg ved bruk av fleksible slanger.

Studien foreligger kun på engelsk.

,
E-post: |