Gå til hovedinnhold

Rapport om organofosfater

I juni 2003 ble det avholdt en rundebordskonferanse om helserisiko knyttet til organofosfater hos Oljedirektoratet i Stavanger. En rapport etter konferansen er nå utarbeidet


Foruten status i saken, tar rapporten opp både kortsiktige og langsiktige tiltak for å redusere en mulig helserisiko ved bruk og håndtering av organofosfater. Rapporten oppsummerer i tillegg ansvarsforhold knyttet til gjennomføring av de ulike tiltakene.

OD og Direktoratet for arbeidstilsynet vil på grunnlag av rapporten utarbeide en handlingsplan for myndighetenes oppfølging av saken.