Gå til hovedinnhold

Rapport om internasjonale erfaringer med katodisk beskyttelse av undervannsrørledninger

Petroleumstilsynet har gjennomført en studie hos The Welding Institute (TWI) for å få en oppsummering av teknologistatus, erfaringer og utfordringer med gamle og nye løsninger for katodisk beskyttelse av undervannsrørledninger.


Rapporten gir en oversikt over relevante standarder for design av katodisk beskyttelse av undervannsrørledninger, og peker på utfordringer og variasjoner i sentrale designparametere i de ulike standardene som kan ha betydning for robustheten til de ulike løsningene for katodisk beskyttelse.

Standarder og koder for design av katodisk beskyttelse har inntil nylig vært ansett som konservative. Denne konservatismen er redusert i de nyeste og nylig reviderte standardene blant annet i form av lavere nedbrytingsverdier for polymerbelegget.

For å opprettholde samme sikkerhetsnivå forutsettes det en høy kvalitet på belegget, samt at påføringen av belegget, spesielt for feltskjøter, blir utført etter kvalifiserte prosedyrer og rutiner slik at det ikke oppstår noen skader under installering eller under drift.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Rolf H. Hinderaker, sjefingeniør
E-post: Rolf-H.Hinderaker@ptil.no