Gå til hovedinnhold

Rapport fra prosjekt om "Robust materialvalg."

Petroleumstilsynet (tidligere Oljedirektoratet) gjennomførte en studie hos Sintef i perioden 2002 - 2003 med målsetting å tydeliggjøre begrepet robusthet i forbindelse med materialvalg.


Med referanse til Innretningsforskriftens § 9 ønsket Petroleumstilsynet å:

  • bidra til å klargjøre begrepet robusthet i forhold til valg av materialer
  • øke operatørselskapenes fokus på hvor viktig det er å arbeide grundig med materialvalg helt fra starten av i et nytt utbyggingsprosjekt
  • øke bevisstheten omkring materialvalgets betydning for vedlikehold og drift
  • bidra til at kostnadene forbundet med feil materialvalg og mangelfull kvalitet kan reduseres
  • vurdere om det er grunnlag for å utvikle en metodikk som avklarer om enkeltvise materialvalg eller sammensetninger av materialer er robust
  • bidra til faglig utvikling av vår tilsynsaktivitet innen materialvalg

I studien ble erfaring med bruk av fleksible stigerør og martensittisk rustfritt stål av typen 13% Cr behandlet.

Studien har fremskaffet oversikter og grunnlagsdata for disse 2 materialgruppene, og rapporten peker på felles utfordringer i materialvalgsprosessene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:

Rolf Henning Hinderaker
Telefon 51 87 67 62