Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med retningskontroll for Skarv FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 24. januar og 11. mars 2008 tilsyn med BP Norge AS (BP). Tilsynet var knyttet til retningskontroll på Skarv FPSO. Vi har under tilsynet ikke funnet avvik fra regelverkskrav.


Om Skarv
Skarvfeltet er lokalisert i Norskehavet, ca 200 km vest for Sandnessjøen (kartet).

 

BP leverte plan for utbygging, anlegg og drift av Skarv 29. juni 2007. Planen omfatter Skarvfunnet, som inneholder olje og gass, og Idunfunnet, som inneholder gass. Plan for utbygging og drift (PUD) gjelder for utbygging og drift av Skarvforekomster.

Plan for anlegg og drift (PAD) gjelder for eksportrørledningen for gass mellom Skarv og Gassled sone B (Åsgard transportsystem). Utbyggingsløsningen inkluderer en flytende produksjons- og lagringsinnretning (Skarv FPSO), havbunnsinnretninger og eksportrørledninger for gass. Planlagt oppstart for Skarv er 3. kvartal 2011.
 
Det er identifisert ytterligere ressurser og prospekt i området Skarv/Idun. Disse kan tilknyttes Skarv FPSO på et senere tidspunkt.

Les mer om Skarvprosjektet (kilde: BP)

Bakgrunn for tilsynet
Den vanligste løsningen på FPSO-er har vært at en har plassert dreieskiven (turret) langt framme, som gjør at en i liten grad vil være avhengig av posisjoneringspropell (trustere). Skarv vil bruke en FPSO med dreieskiven så langt bak at den ikke vil kunne holde optimal retning uten aktiv bruk av posisjoneringspropell.

 

Skarv FPSO (kilde: BP) 

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at selskapet har lagt inn tilstrekkelig sikkerhet i systemene.

Resultat av tilsynet
Det ble under tilsynet ikke funnet noen avvik fra forskriftskrav. Men vi har identifisert fem forbedringspunkter knyttet til manglende verifikasjon av rapport om meteorologiske og oseanografiske forhold, akselerasjoner i dårlig vær, antall gyroer, kompensasjon av gyroene og spesifisering av personellkvalifikasjoner.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |