Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med ConocoPhillips og trykkbalansert boring i HTHT brønn 7/11-12 med Mærsk Gallant

I dagene 23.5 – 25.5.2011 gjennomførte Petroleumstilsynet tilsyn med ConocoPhillips Scandinavia (ConocoPhillips) sin styring av trykkbalansert boring som utføres av Mærsk Drilling Norge AS (Mærsk) i samarbeid med Weatherford Norge AS.


Innledning
Den 10.6.2011 ble det avholdt et oppfølgingsmøte hos Weatherford etter gjennomført tilsyn på boreinnretningen Mærsk Gallant.

Dette møtet omhandlet krav til personellopplæring for trykkbalanserte operasjoner og tekniske kravdokumenter til utstyr for denne type operasjoner. ConocoPhillips deltok med observatør både på innretningen og ved oppfølgingen på land.

Bakgrunn
I forbindelse med boring av letebrønn 7/11-12 ble det planlagt å ta i bruk trykkontrollert utstyr (MPD) for å imøtekomme utfordringene forbundet med å bore i formasjonslag med høyt trykk og høy temperatur.

Denne nye teknologien tas i bruk for å unngå trykkendring ved forlengelse av arbeidsstrengen ved opprettholdelse av kontrollert baktrykk i slamretur. Utstyret omfatter en roterende strømningsventil montert over utblåsningssikringen (BOP) og en datastyrt ventilmanifold som regulerer trykkendringer.

Mål
Det var et mål for aktiviteten å verifisere forhold vedrørende denne type anvendelse av ny teknologi. Med utgangspunkt i planer for aktiviteten ville vi etterprøve at regelverks- og selskapsinterne krav i planlegging, forberedelse og utførende fase ble ivaretatt.

Resultat
Det ble under tilsynsaktiviteten identifisert to avvik knyttet til:

  • Arbeidsmiljø
  • Brannbekjempelse og brann- og gassdeteksjon

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Planlegging og utførelse av MPD-operasjon
  • Styring av MPD-prosjektet
  • Opplæring
  • Operasjon av trykkbalansert utstyr

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064