Gå til hovedinnhold

Rapport etter Ptils gransking av hendelse med personskade på Troll A

Petroleumstilsynet (Ptil) har avsluttet gransking av hendelse på Troll A, torsdag 18. September 2008. En person ble skadet i forbindelse med en løfteoperasjon. Personen ble truffet av en stålbjelke som løsnet da utstyr ble fjernet med kran. Med bakgrunn i våre funn under granskingen har vi gitt StatoilHydro (SH) og Aibel AS (Aibel) varsel om pålegg.


Hendelsen hadde stort skadepotensial. Ptil sendte et granskingsteam til innretningen. Vi har også bistått politiet under deres etterforskning av hendelsen.

 Troll A (kilde: StatoilHydro)

Troll A (kilde: StatoilHydro)

I forbindelse med fjerning av en stålbjelke ved hjelp av offshorekran, ble en person skadet i venstre hofte og lår og høyre legg. Han ble sendt til land fra Troll A med SAR-helikopter for videre undersøkelse og behandling på sykehus.

Hendelsen skjedde under demontering av en ca 335 kg tung stålbjelke som ble brukt som krybbe for kranbom. Krybben var sveiset fast oppå en stålramme.

På grunn av utformingen av strukturen ble ikke hele sveisen fjernet med vinkelsliper. Offshorekranen ble brukt for å brekke løs den siste delen av sveisen. Da krybben løsnet, falt den ned og traff en flaggmann i venstre hofte og lår og høyre legg.

Det generelle inntrykket etter granskingen er at løftehendelsen var preget av mangelfull organisering og planlegging, mangelfull risikoforståelse og feil bruk av offshorekran.

Vi har gjennom granskingen påvist brudd på regelverkskrav, se kapittel 5 i rapporten (høyre lenkeboks), og vi har gitt SH følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, rammeforskriften § 5 om ansvar og § 14 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere og aktivitetsforskriften § 83 om løfteoperasjoner, pålegges StatoilHydro å sikre forsvarlig planlegging og gjennomføring av kran- og løfteoperasjoner i modifikasjonsprosjekter, inkludert kvalifisering og oppfølging av entreprenør, roller og ansvar og kompetanse.

Frist for å etablere en tidfestet og forpliktende plan for å etterkomme pålegget settes til 03.04.09. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har gitt Aibel varsel om pålegg som følger:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, rammeforskriften § 5 om ansvar og aktivitetsforskriften § 83 om løfteoperasjoner, pålegges Aibel å sikre forsvarlig planlegging og gjennomføring av kran- og løfteoperasjoner i modifikasjonsprosjekter, inkludert avklaring av roller, ansvar og kompetanse og prosesser for risikoidentifikasjon og -håndtering.

Frist for å etablere en tidfestet og forpliktende plan for å etterkomme pålegget settes til 03.04.09. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt SH og Aibel om eventuelle kommentarer til varslene innen 13.03.09.

Rapporten inneholder påviste avvik i tillegg til de som er grunnlag for varselet om pålegg, og vi har bedt selskapene om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Rapporten innholder også observasjoner av forhold med potensial for forbedringer, og vi har bedt om selkapets vurdering av disse forholdene.

,
E-post: |