Gå til hovedinnhold

Rapport etter gransking av stor gasslekkasje på Oseberg C

12. september 2008 oppsto det en hydrokarbonlekkasje på StatoilHydros innretning Oseberg C. Petroleumstilsynet har gransket hendelsen og blant annet identifisert fem avvik fra regelverkskrav.


Lekkasjen oppstod i forbindelse med vedlikehold av en ventil. Lekkasjen er beregnet til 26 kg/s, mens total hydrokarbonmengde er estimert til 1500 kg. Nest etter gasslekkasjen på Visund i januar 2006 er dette den største gasslekkasjen i prosessområder på norsk sokkel i nyere tid.
 
Oseberg C. Foto: StatoilHydroGassdeteksjonen på Oseberg C (bildet) utløste automatisk nedstengning. Mannskap uten beredskapsoppgaver mønstret i livbåtene. Ingen personer kom til skade i hendelsen, men fire personer oppholdt seg i området. Ved en eksplosjon ville disse ha omkommet.

Blant de bakenforliggende årsakene viser granskingen utilstrekkelige risikovurderinger i forbindelse med planlegging av arbeidet, samt manglende kompetanse om hydraulikkanlegg blant involvert personell
.

Ptil har identifisert fem avvik fra regelverkskrav:

  • Mangelfull kompetanse og utilstrekkelig praktisk erfaring hos personell som arbeider med hydraulikksystemer
  • Manglende instruksjoner for arbeidet som skulle utføres
  • Manglende risikovurdering og risikoforståelse
  • Mangelfull prosjektering
  • Mangelfull beredskapstrening. Det var ikke trent på senarioer med utfall av hovedkraft og dermed utfall av strøm til kontrollsystemet og telefon.

 Se kapittel 5.1 i granskingsrapport for utfyllende informasjon (i lenkeboks).

Petroleumstilsynet ber StatoilHydro om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert, og svar på oversendelsesbrevet innen 16.mars.

,
E-post: |