Gå til hovedinnhold

Rapport etter gransking av brann i HVAC-enhet på Songa Dee

4. desember 2007 oppsto det under boring for StatoilHydro på Trollfeltet brann på den flyttbare innretningen Songa Dee. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsen og identifiserte blant annet 4 avvik fra regelverkskrav.


Brannen oppsto i en HVAC-enhet* på innretningen som opereres av Stena Drilling AS (Stena) og medførte evakuering av alt mannskap med unntak av sikkerhetsbemanningen. Under hendelsen måtte  innretningens kontrollrom og beredskapssentral også evakueres på grunn av røykutviklingen.

*HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
HVAC blir ofte omtalt som klimakontroll eller lignende. Begrepet HVAC blir på norsk brukt for system som styrer inneklimaet i store bygg.

Ptil identifiserte gjennom granskingen fire avvik fra regelverkskrav:

  • Det var ikke etablert nødvendige barrierer for å oppdage og iverksette nødvendige tiltak ved svikt i ventilasjonssystemet for boligkvarteret.
  • Det er ikke gjennomført tilstrekkelige risikovurderinger i forbindelse med utskifting av  HVAC-enhet.
  • Den nye HVAC-enheten var ikke konstruert og installert for å kunne operere under de systemmessig gitte betingelsene med mulighet for luftstrøm i motsatt retning ved viftestopp.
  • Kommunikasjonssystemene internt på innretningen og mot land, inkludert VHF/UHF-systemene internt på innretningen og mot omkringliggende enheter, var ikke tilgjengelige for beredskapsledelsen og øvrig beredskapspersonell på en tilstrekkelig måte under den innledende fasen av hendelsen.

For utfyllende informasjon vises til kapittel 5.1 i granskingsrapporten (se lenkeboks).

Rapporten inneholder også 12 observasjoner av forhold med potensial for forbedringer.

Videre vil eventuelle funn som fremkommer under Falck Nutec sin gjennomgang av de beredskapsmessige forholdene på innretningen, jf rapportens kapittel 5.2.5 og 6, bli fugt opp.

,
E-post: |