Gå til hovedinnhold

Korleis går eit tilsyn føre seg?

Kvart år gjennomfører Ptil sine fagfolk ei rekke tilsynsaktivitetar mot selskapa i petroleumsverksemda. Eit tilsyn kan ha ulike former og innhald. Bli med Ptil om bord på ei flyttbar innretning og sjå korleis ein SUT-verifikasjon kan arta seg.

Bestill magasinet (gratis): margrethe.hervik@ptil.no

Reportasjen er publisert i den nye utgåva av magasinet Sikkerhet – status og signaler 2015-2016. I denne utgåva prøver vi å bidra til må gjera olje- og gassverksemda enklare å forstå.

Kven har eigentleg ansvar for tryggleiken? Kven er Ptil? Kva er oljeselskapa si oppgåve? Og kva er tilsyn?

Vi har forsøkt å lage ei slags pedagogisk lærebok for å gje nokre svar. Målet er er å bidra til innsikt og kunnskap hos dei som arbeidar i bransjen - og alle som er interessert i den.

Reportasjen frå tilsynet på Songa Endurance  gir vonaleg eit godt innblikk i korleis tilsynet vårt går føre seg.

Les heile reportasjen i nettmagasinet