Gå til hovedinnhold

Ptils oppfølging av hendelsen på Snorre A 28. november

Som følge av hendelsen som inntraff på Snorre A 28. november anser Ptil forutsetningene for drift gitt i samtykket for innretningen ikke lenger å være på plass. Før oppstart av innretningen må Statoil presentere en totalvurdering av hvordan sikker oppstart og videre drift kan foregå.


Dette kommer frem i et brev som Petroleumstilsynet har sendt Statoil ASA torsdag 2. desember.

I brevet understrekes det at Ptil vil benytte noe tid for å ta stilling til presentert og overlevert informasjon, før en formell tilbakemelding til oppstart gis.

Ptil ønsker også at rettighetshaverne* involveres i Statoils prosess med å ta stilling til og klarere forutsetninger for videre drift. Det kan også bli aktuelt at Ptil vil avholde et møte der også rettighetshaverne er tilstede før vi gir en formell tilbakemelding til oppstart.

Mandat for granskningsgruppe
Parallelt med at Petroleumstilsynet følger opp Statoil i arbeidet med å normalisere brønn 34/7-P-31A på Snorre A, har vår egen granskningsgruppe startet sitt arbeid.

I tillegg til å kartlegge hendelsesforløpet skal granskningsgruppen identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker med fokus på menneske, teknologi og organisasjon (MTO). Videre skal granskingsgruppen kartlegge og vurdere beredskapsmessige forhold og inkludere en vurdering av hendelsens potensial.

Granskingsgruppen skal også identifisere regelverksbrudd, anbefale videre oppfølging samt identifisere eventuelt behov for bruk av virkemidler. Arbeidet skal oppsummeres i en granskningsrapport.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
E-post: inger.anda@ptil.no
Tlf. 970 54 064

* I tillegg til Statoil, som også er operatør, er følgende selskap er rettighetshavere i Snorrefeltet:

  • Enterprise Oil Norge AS
  • Amerada Hess Norge AS
  • Total E&P Norge AS
  • RWE Dea Norge AS
  • Idemitsu Petroleum Norge AS
  • ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  • Norsk Hydro Produksjon AS
  • Petoro AS