Gå til hovedinnhold

Ptils hovedprioriteringer 2013

Ptils hovedprioriteringer for 2013 ble presentert i et åpent møte denne uken. Dagens sikkerhetssituasjon ble samtidig oppsummert i engasjert dialog mellom Ptils ledelse og meningssterke deltakere fra næringen. Nå kan du se høydepunktene fra møtet på video.


Hovedprioriteringene er også presentert i et kort hefte.

Bla i heftet

- Hovedprioriteringene sier noe om hvordan vi vil bruke ressursene våre og er samtidig en forventning til næringen om hvordan de bør prioritere, sa Magne Ognedal, direktør i Ptil til en fullsatt sal.

Årets hovedprioriteringer er en videreføring av fjorårets, men med noen viktige presiseringer.

- Overskriftene er de samme som i fjor, men i innhold har vi forsøkt å spisse oss inn på spesielle områder hvor vi mener at industrien har forbedringspunkter, sa tilsynsdirektør Finn Carlsen.
 

Deltakere fra næringen var Thorbjørn Jensen fra Norsk Industri, Mohammad Afzal fra Fellesforbundet, Hilde-Marit Rysst fra SAFE og Øystein Michelsen, konserndirektør UPN i Statoil.


Sikkerhetsutfordringer ved inngangen til et nytt år
Også utfordringer i dagens sikkerhetssituasjon ble belyst fra scenen.

Kapasitet og kompetanse, spørsmål knyttet til SUT-ordningen og nye utfordringer knyttet til utbygginger i nordområdene var blant temaene som ble tatt opp.
 


Avslutningsvis minnet pressetalskvinne Inger Anda om at det ser ut til at vi går ut av året 2012 uten dødsfall i norsk petroleumsvirksomhet. Dette er noe vi skal glede oss over og ta med oss inn i et nytt år.