Gå til hovedinnhold

Ptil utfordrer næringen på forankring

Petroleumstilsynet har klare forventninger til en generell standardheving innen forankring av petroleumsinnretninger. Det kom også klart til uttrykk under forankringsseminaret i Ptil torsdag 1.desember.


I stedet for å skjerpe regelverket utfordrer vi altså næringen til selv å gjøre de nødvendige grepene. Over 100 personer deltok på forankringsseminaret, og Petroleumstilsynet er svært fornøyd med at næringen viser så stor interesse for å gjøre forbedringer.

På dagsorden sto en gjennomgang av hva som gikk galt da to kjettinger rauset ut på Ocean Vanguard i fjor. Videre presenterte Petroleumstilsynet rapporten "Forankring av innretninger på norsk sokkel", og DNV orienterte om endringer i sitt regelverk for sertifisering/resertifisering av forankringssystemer og komponenter.

I tillegg ble en rekke utfordringer og erfaringer om temaet belyst fra ulike ståsted og innfallsvinkler.

Her kan du lese alle innleggene som ble presentert.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Arne Kvitrud