Gå til hovedinnhold

Ptil undertegnet samarbeidsavtale med kanadiske myndigheter (C-NLOPB)

Petroleumstilsynet signerte i begynnelsen av mai en samarbeidsavtale med Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board (C-NLOPB).


Avtalen som nå er undertegnet er en såkalt Memorandum of Understanding (MoU). Den bygger videre på et allerede langt samarbeid mellom sikkerhetsmyndighetene i Norge og Canada, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Ptil har hatt et godt samarbeid med Canada over mange år. Myndighetene så det nå som naturlig å formalisere dette samarbeidet, sier Myhrvold.

- Det er viktig å utveksle erfaringer og kunnskap og legge til rette for læring på tvers av landegrenser. Petroleumsvirksomhetene er en internasjonal næring og det er derfor naturlig at også myndighetene samarbeider om felles sikkerhetsmessige utfordringer.

Aktuelle tema for samarbeidet med C-NLOPB er aktivitet i kaldt klima, ufordringer knyttet til store avstander og ice-management.

Les mer om vårt internasjonale samarbeid.

Om Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board (C-NLOPB).