Gå til hovedinnhold

Ptil pålegger stans på Snorre A og Draugen

Petroleumstilsynet har i morges pålagt Statoil og Shell produksjonsstans på henholdsvis Snorre A og Draugen. Årsaken er mangel på livbåter.


Som følge av svakheter oppdaget på en bestemt livbåttype har Petroleumstilsynet (Ptil) behandlet en rekke unntakssøknader.

I unntakssøknadene for Snorre A (Statoil) og Draugen (Shell) var låring av livbåter ikke beskrevet som alternativ. Ptils vurdering er at kompenserende tiltak for evakuering av personell for disse innretningene ikke er tilstrekkelige til å oppnå et forsvarlig HMS-nivå. Dermed avslo vi torsdag ettermiddag søknadene om unntak på disse innretningene.

Vi har konstatert at operatørene Statoil og Shell ikke har tatt konsekvensene av Ptils vedtak. Fredag morgen tok vi direkte kontakt med selskapene, og gjorde det klart at konsekvensen av våre vedtak er umiddelbar nedstengning for Snorre A og Draugen.

Ptil vil vurdere alle relevante forhold knyttet til forsvarlig drift på nytt når ny dokumentasjon og beskrivelse av kompenserende tiltak foreligger.

Bakgrunn:
Ptil mottok før midnatt onsdag 11. oktober søknad om unntak fra regelverket for åtte innretninger på norsk sokkel som har en bestemt type livbåter. Det gjelder Statoil-innretningene Troll A, Heidrun og Snorre A, Hydro-innretningene Oseberg C, Brage, Troll B og Njord A og Shell-opererte Draugen.

Bakgrunnen for unntakssøknadene var ny informasjon om svakheter i takkonstruksjoner på livbåter av stål fra Umoe Schat-Harding. Svakheten innebærer at livbåtene ikke lenger kan droppes fra innretningene. (Lenke til informasjon på OLFs nettsted)

Unntakssøknaden ble behandlet torsdag 12. oktober, og vi ga unntak fra regelverket for seks av innretningene med den begrunnelse at den totale evakueringsløsningen der er akseptabel. Dette henger blant annet sammen med at fritt fall-livbåtene av stål på disse innretningene også kan låres manuelt og dermed settes på sjø uten fare for inntrykking av tak.

I tillegg er det innført andre kompenserende tiltak for disse innretningene, som eget standbyfartøy, økt tilgjengelighet for helikopter, utvidet radardekning og planer for nedstengning av produksjon ved dårlige værforhold.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064