Gå til hovedinnhold

Ptil opphever vedtak om innkvartering på Alvheim

I brev til Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) datert 21.4.2008 har Petroleumstilsynet gitt unntak fra innretningsforskriften § 59 om boligkvarter i perioden fram til 31.3.2009. Etter klage fra vernetjenesten og Mærsk Ansattes Forening har vi opphevet vedtaket.


Marathons oppdaterte søknad om samtykke til å ta innretningen Alvheim i bruk inkluderte en søknad om aksept for større grad av samsoving enn det som må ansees som normalt i perioden fram til 31.3.2009. Vi har den 21.4.2008 gitt unntak fra innretningsforskriften § 59  til i en periode å innkvartere flere enn boligkvarterets kapasitet er tilpasset til.  Unntaket er gitt under forutsetning om at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon og hvile.   

Vernetjenesten i Maersk Contractor Norge AS og Maersk Ansattes Forening har påklaget vårt vedtak i brev datert 29.4.2008.

Som følge av informasjon som har fremkommet i forbindelse med vår behandling av klagen, har vi besluttet å oppheve vårt vedtak, jamfør forvaltningsloven § 33, andre ledd. Vår samlede vurdering av informasjon som er lagt fram, er at nødvendig restitusjon og hvile ikke vil bli sikret for alle arbeidstakere i den aktuelle perioden.  

,
E-post: |