Gå til hovedinnhold

Ptil og SFT skal granske Eirik Raude-utslipp

Ptil og SFT vil gjennomføre en felles granskning av utslippet av hydraulikkolje til sjø fra Eirik Raude (bildet) ifm. leteboring i Barentshavet 12. april. Leteaktiviteten er midlertidig stanset, og vil ikke bli gjenopptatt før Statoil og Ocean Rig har klarlagt hvorfor lekkasjen oppstod og kan bekrefte at nødvendige tiltak er iverksatt slik at videre drift er sikkerhets- og miljømessig forsvarlig.


I et møte med Statoil og Ocean Rig i dag understreket Ptil og SFT at myndighetene ser veldig alvorlig på utslippet 12. april - ikke minst siden dette er det tredje utslippet fra innretningen i løpet av vinterens borekampanje i Barentshavet.

Ifølge Statoil ble det totalt sluppet ut rundt 1,6 kubikkmeter hydraulikkolje. Årsaken til hendelsen er trolig en lekkasje fra en hydraulikkslange. Statoil besluttet selv å stoppe boringen på letebrønnen Guovca etter utslippet.

Arbeidet med å nedsette et felles granskningslag i Ptil og SFT er igangsatt, og selve granskningen vil starte så raskt som praktisk mulig.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54064

Om roller og ansvar
Petroleumstilsynet samarbeider med Statens forurensningstilsyn (SFT) og Statens Helsetilsyn (HTil) om en helhetlig regulering av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Petroleumstilsynet koordinerer dette samarbeidet. Konklusjoner som myndighetene kommer frem til i enkeltsaker vil bli formidlet i koordinerte vedtak.