Gå til hovedinnhold

Ptil-møte med mange mindre aktører på norsk sokkel

Tirsdag 2. juni kom representanter fra petroleumsindustrien og Petroleumstilsynet sammen for å avklare roller og ansvar for rettighetshavere og operatører. Møtet, som ble arrangert av Petroleumstilsynet og OLF, var spesielt rettet mot mindre aktører på norsk sokkel.


Representanter fra over 20 mindre aktører på norsk sokkel deltok på møtet. Omtale av seminaret på Oljeindustriens Landsforenings (OLFs) nettsted.

Ptil-presentasjoner på møtet:

Kontaktinformasjon:
Hilda Kjeldstad, tilsynskoordinator og kontaktperson blant annet for operatørselskaper som kun er i letefasen, og øvrige rettighetshavere