Gå til hovedinnhold

Ptil-kurs blir til mastergradsutdanning

Samarbeidet mellom Petroleumstilsynet (Ptil) og Universitetet i Stavanger (UiS) tar et viktig skritt videre med opprettelsen av et erfaringsbasert masterprogram i risikostyring og sikkerhetsledelse. Studiet bygger direkte på kjerneområdene til Ptil.


Ptil har i flere år samarbeidet med UiS for å formalisere realkompetansen i organisasjonen innenfor kjerneområdene.

Samarbeidet ble etablert i 2005, og har siden ført til opprettelsen av studiemoduler innenfor granskingsmetodikk, revisjonsmetodikk, risikostyring og risikoanalyser og human factors/MTO.

Over 70 ansatte i Ptil har til nå deltatt på en eller flere av disse studiene.

Ptil-fag
Når UiS nå har vedtatt å etablere et såkalt erfaringsbasert masterprogram i risikostyring og sikkerhetsledelse er dette et konkret resultat av samarbeidet med Ptil.

Masterprogrammet har et omfang på totalt 90 studiepoeng og gir graden Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Fagdirektør Øyvind Tuntland i Ptil mener opprettelsen av et eget masterprogram i risikostyring og sikkerhetsledelse er svært positivt.

- Formalisere realkompetanse
- Dette er noe vi har ønsket oss lenge. Vi legger stor vekt på å formalisere realkompetansen i organisasjonen og oppmuntrer våre ansatte til å delta på kurs og videreutdanning. Med dette masterprogrammet på plass kan vi nå tilby våre ansatte å bygge opp en mastergrad basert på Ptils kjernefag, sier Tuntland.

I tillegg til å formalisere eksisterende kunnskaper og erfaring i Ptil, bidrar samarbeidet med UiS til å skape felles standard og kvalitetsnivå for medarbeidere med ulik utdanning og bakgrunn.

- Dette bidrar til å gjøre produktene våre enda bedre, sier Tuntland.

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse har tilknytning til både de sikkerhetsfaglige miljøene på Det samfunnsvitenskaplige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og koordineres av fagmiljøet ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS).

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064