Gå til hovedinnhold

Ptil koordinerer samarbeid med Vietnam

Petroleumstilsynet (Ptil) og det vietnamesiske oljeselskapet Petrovietnam iverksetter tredje fase av det i alt 12 år lange institusjonssamarbeidet om helse, miljø og sikkerhet i den vietnamesiske petroleumssektoren.


Ptil, SFT og Kystverket har samarbeidet med Petrovietnam og vietnamesiske myndigheter siden 1997. Hovedmålet er å etablere en bærekraftig og effektiv styring av HMS, og redusere risikoen for personskader, alvorlige ulykker og miljøskader i den vietnamesiske olje- og gassektoren. Bakgrunnen for samarbeidet var anmodninger fra vietnamesiske myndigheter, som i 1994 kontaktet Norad med ønske om HMS-bistand i petroleumssektoren.

Bærekraftig
Ptil skal koordinere prosjektets avsluttende fase fram mot 2011, hvor målet å implementere kompetanse og styringssystemer alle deler av Petrovietnam og underliggende selskaper. Fasen er en videreføring av det arbeidet som er blitt gjennomført i de to foregående prosjektperiodene - med blant annet utvikling og etablering av styringssystemer.

- Nå begynner arbeidet med å gjøre det som er utviklet bærekraftig, sier prosjektleder i Ptil, Eirik Bjerkebæk. I det Norad-finansierte bistands- og utvikingsprosjektet har norske myndigheter bidratt med sin erfaring innen petroleumsområdet, og blant annet gitt støtte til utvikling av regelverk og forvaltningssystemer.

Verdifull kunnskap
- Styrings- og forvaltningssystemer for helse, miljø og sikker er forankret i en kultur. Gjennom internasjonalt arbeid får også Petroleumstilsynet en dypere forståelse av den kulturen og de forholdene som påvirker utviklingen og bruken av slike systemer. Dermed er prosjektet også en bidragsyter til egen kompetansebygging, sier Bjerkebæk. - Ikke minst er innsikten vi får verdifull når nye og utenlandske selskaper skal inn på norsk sokkel, framholder han.

Petrovietnam ble etablert av den vietnamesiske stat i 1997, og har over 30 underordnede og tilknyttede selskaper med i alt 24.000 ansatte. Selskapet forvalter all olje- og gassvirksomhet i Vietnam.

Samarbeidet styres av en komitè med representant fra Petrovietnam, SFT og Ptil. Det Norske Veritas (DNV) har vært leverandør av verktøy for opplæring og implementering av risikoanalyser.


Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Prosjektleder
Eirik Bjerkebæk
E-post: eirik.bjerkebak@ptil.no