Gå til hovedinnhold

Ptil iverksetter gransking av oljeutslipp

Ptil vil granske oljeutslipp i forbindelse med lasting fra Draugen til Navion Scandia torsdag 10. januar.


Utslippet er foreløpig estimert til i underkant av 10 kubikkmeter.

Draugen på Haltenbanken i Norskehavet opereres av Shell.

Petroleumstilsynet etablerte beredskapssentralen etter å ha blitt varslet om lekkasjen i morgentimene torsdag.

Ptils oppgave i en beredskapssituasjon er å føre tilsyn med operatørens håndtering av hendelsen.


Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064