Gå til hovedinnhold

Ptil inviterer til seminar om risiko knyttet til gassutslipp under vann

Petroleumstilsynet har i år gjennomført et prosjekt rettet mot gassutslipp under vann og risiko knyttet til slike hendelser. Vi inviterer til seminar om emnet 15. november 2006.


Flere hendelser de senere årene med gassutslipp under vann aktualiserer behovet for bedre innsikt i hvordan et utslipp av hydrokarboner under vann oppfører seg, og risikoen som er knyttet til dannelsen av brennbar gass over havet.

Et økende omfang av installasjoner under vann på norsk sokkel øker potensialet for denne type hendelser.

En sentral del av dette prosjektet har vært en kartlegging av de metoder og modeller som er utviklet for å beskrive og beregne forløpet av et gassutslipp, gassens bevegelse opp vannsøylen og videre spredning i luft.

Med utgangspunkt i en nærmere definert oppgave, "testcase", har fire selskaper; DNV, Scandpower, Safetec og Lilleaker foretatt beregninger med sine modeller, uavhengig av hverandre.

I seminaret vil resultatene bli presentert og drøftet. Dette vil gi et bilde av i hvilken grad industrien behersker dette fagområdet.

Seminaret vil ha en sikkerhetsfaglig profil, og være av særlig interesse for personer som arbeider med sikkerhet og beredskap, i oljeselskapene og i oljeindustrien for øvrig. Det tas forbehold om begrensing av antall deltakere. Seminaret er gratis.

Tid og sted: 15. november 2006 kl. 0900-1600 i Petroleumstilsynets lokaler i Stavanger.

For påmelding: Send e-post til Anne-Tove.Lunde@ptil.no

Frist for påmelding: 1. november

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Tjelta