Gå til hovedinnhold

Ptil har prioritert

Hvorfor har Petroleumstilsynet (Ptil) en viktig rolle i miljøsaken, og hvordan blir HMS ivaretatt når petroleumsindustrien tar i bruk ny informasjonsteknologi?


Hva tenker selskapenes ledelse om storulykkesrisiko? Hvilke arbeidstakergrupper er mest utsatt for skade og sykdom? Og hva med sikkerheten når innretninger eldes, men skal produsere som før?

Dette er sentrale spørsmål for Ptil i 2008, og svarene vil ha betydning for helse-, miljø- og sikkerhetsnivået i norsk petroleumsindustri.

De fem hovedsatsingene er områder der tilsynet vurderer at tiltak vil gi størst effekt, og som vil kreve særlig oppmerksomhet hvis Norge skal innfri ambisjonen om å være verdensledende på petroleumsrelatert HMS.