Gå til hovedinnhold

Ptil har etablert beredskapssentralen etter hendelse på Trollfeltet

Ptil har onsdag kveld 30. desember etablert beredskapssentralen på grunn av en alvorlig hendelse på den flyttbare boreinnretningen COSL Innovator.


COSL Innovator ligger for tiden på Trollfeltet, vest for Bergen, hvor den har boret på kontrakt for Statoil siden 2012. Innretningen var frakoplet brønnen på grunn av dårlig vær da hendelsen skjedde.

Ptil fikk varsel om hendelsen kl. 17. 25 med melding om at en brottsjø hadde slått inn i boligkvarteret og skadet tre personer.

Evakuering av personell er igangsatt. Det var 106 personer om bord da hendelsen inntraff.

Ptil ser svært alvorlig på hendelsen og har etablert beredskapssentralen. Ptils oppgave i en beredskapssituasjon er å føre tilsyn med operatørens håndtering av hendelsen.

COSL Innovator
COSL Innovator er en halvt nedsenkbar boreinnretning bygd hos Yantai Raffles Shipyard i Kina. Innretningen fikk samsvarsuttelse (SUT) fra Ptil i 2012, og har vært på kontrakt for Statoil på Trollfeltet siden dette.

Kontakt:
Via Ptils sentralbord, 51 87 32 00